3. Ulusal Larengoloji Kongresi
3.Larengoloji Kongresi. Eresin Otel İstanbul - Dr.BAŞERER  Ekim Aralık 2000 (3)