2. Ulusal Larengoloji Kongresi
8 Ekim 1999 Ankara Tıp Fak. Larenks ve Boynun Fonksiyonel Diseksiyonu) (2)