Düzenleme Kurulu
Kurullar
 
Onur Kurulu
Prof. Dr. Refik POLAT (Rektör)
Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY (Tıp Fakültesi Dekanı)
 
Düzenleme Kurulu
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Orhan YILMAZ
Prof. Dr. Ozan Bağış ÖZGÜRSOY

Kongre Sekreterleri
Doç. Dr. Nihat YILMAZ
Doç. Dr. Çiler BÜYÜKATALAY
Öğr. Gör. Dr. Selçuk MÜLAZIMOĞLU

Organizasyon Sorumlusu
Öğr. Gör. Emre SÖYLEMEZ

Lokal Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Serdar ENSARİ
Doç. Dr. Süha ERTUĞRUL
Dr. Serhat EKEMEN
Dr. Veyis ŞENER
Dr. Muhammet Harun BAYRAK
Öğr. Gör. Emre SÖYLEMEZ

Bildiri Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Serdar ENSARİ
Prof. Dr. Orhan YILMAZ
Doç. Dr. Nihat YILMAZ
Doç. Dr. Süha ERTUĞRUL
Dr. Serhat EKEMEN
Dr. Veyis ŞENER
Öğr. Gör. Emre SÖYLEMEZ
 
Bilim Kurulu